Những bài báo cáo tiêu biểu trong lĩnh vực tim mạch
(11:54 | 23/09/2015)
  - Tổng hợp những bài đăng ký báo cáo tiêu biểu trong lĩnh vực tim mạch tham gia Hội nghị

STT

Tên bài báo cáo

Tác giả

Quốc tịch

1

Một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch

GS. TS Lân Việt

Việt Nam

2

Cập nhật vai trò Chen beta theo các khuyến cáo về THA hiện nay

GS. TS Huỳnh Văn Minh

Việt Nam

3

Rung nhĩ, nguy cơ đột quỵ và khảo sát mới nhất về tình hình dự phòng đột quỵ của các khu vực trên thế giới

PGS. TS Nguyễn Đức Công

Việt Nam

4

AF in advanced heart failure: role of rate control and antiarrhythmic drugs

Thomas Bump

Hoa Kỳ

5

Aortic valve: how the guidelines address asymptomatic disease and low-flow aortic stenosis?

Nelson Bernado

Hoa Kỳ

6

Patient selection for TAVR: defining patient populations

Marvin H. Eng

Hoa Kỳ

7

Controversies in the Interventional Treatment of ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)

Khoi Minh Le

Hoa Kỳ

8

New explanations of causes and  applications of management of heart failure through fluid mechanics principles

Thach Nguyen

Hoa Kỳ

9

Pharmacogenetics in antiplatelet and anticoagulant therapy

Moo Hyun Kim

Hàn Quốc

10

Status of Clinical Trial research in Korea

Moo Hyun Kim

Hàn Quốc

11

Where are we now with dual antiplatelet therapy?

James Nguyen

Hoa Kỳ

12

Hypertension - Current practice and Guidelines

Michael Nguyen

Australia

13

Atrial Fibrillation and NOACS - State of the Art.

Michael Nguyen

Australia

14

Bioabsorbable scaffolds: old and new indication for coronary and peripheral artery disease

Gianluca Rigatelli

Italy

15

How to be a Successful Student: Utilizing the American Model

Anthony Nguyen

Hoa Kỳ

16

How to Become a Global Leader in Medicine: Understanding Business and the Pharmaceutical Industry

Anthony Nguyen

Hoa Kỳ

17

Complete revascularization in primary PCI

Arthur Lee

Hoa Kỳ

   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng
   
 
Các tin khác
Trang    1       2       3     Next